תיקונים בכל רמה של מורכבות עבור מערכות מיזוג אוויר המותקנות ברכב כבד

 

231D תיקון מזגן בבאגר קטרפילר

231D תיקון מדחס מזגן בבאגר קטרפילר

231D תיקון (הלחמה) רדיאטורים באגר קטרפילר

231D תיקון מאייד באגר קטרפילר

231D סקירת מערכת מיזוג אוויר באגר קטרפילר

231D חיפוס נזילות במזגן של באגר קטרפילר

231D מילוי גז במזגן של באגר קטרפילר

  פירוק – הרכבה 231D החלפת מדחס מזגן בבאגר קטרפילר

231D החלפת מעבה באגר קטרפילר

231D החלפת מאייד באגר קטרפילר

231D החלפת שסתום באגר קטרפילר

231D החלפת מייבש מסנן באגר קטרפילר

231D תיקון צינורות מזגן באגר קטרפילר

231D חלקי חילוף של מזגן לבאגר קטרפילר

231D מפוח קבינה לבאגר קטרפילר

231D מאוורר חיצוני באגר קטרפילר

231D מייבש לבאגר קטרפילר

231D מדחס מזגן באגר קטרפילר

231D מאייד לבאגר קטרפילר

231D מאייד מזגן באגר קטרפילר

231D מעבה לבאגר קטרפילר

231D מזגן  לבאגר קטרפילר

 

באגר אטלס

תיקון מזגן בבאגר אטלס

תיקון מדחס מזגן בבאגר אטלס

תיקון (הלחמה) רדיאטורים בבאגר אטלס

תיקון מאייד בבאגר אטלס

סקירת מערכת מיזוג אוויר באגר אטלס

חיפוס נזילות במזגן של באגר אטלס

מילוי גז במזגן של באגר אטלס

החלפת מדחס מזגן בבאגר אטלס   פירוק – הרכבה

החלפת מעבה באגר אטלס

החלפת מאייד באגר אטלס

החלפת שסתום באגר אטלס

החלפת מייבש מסנן באגר אטלס

תיקון צינורות מזגן באגר אטלס

חלקי חילוף של מזגן לבאגר אטלס

מפוח קבינה לבאגר אטלס

מאוורר חיצוני לבאגר אטלס

מייבש לבאגר אטלס

מדחס למזגן באגר אטלס

מאייד לבאגר אטלס

מעבה לבאגר אטלס

מזגן  לבאגר אטלס

 

באגר פיאט היטאצ'י

תיקון מזגן בבאגר פיאט היטאצ'י

תיקון מדחס מזגן באגר פיאט היטאצ'י

תיקון (הלחמה) רדיאטורים באגר פיאט היטאצ'י

תיקון מאייד באגר פיאט היטאצ'י

סקירת מערכת מיזוג אוויר באגר פיאט היטאצ'י  

חיפוס נזילות במזגן של באגר פיאט היטאצ'י

מילוי גז במזגן של באגר פיאט היטאצ'י

החלפת מדחס מזגן בבאגר פיאט היטאצ'י   פירוק – הרכבה

החלפת מעבה באגר פיאט היטאצ'י

החלפת מאייד לבאגר פיאט היטאצ'י

החלפת שסתום באגר פיאט היטאצ'י

החלפת מייבש מסנן באגר פיאט היטאצ'י

תיקון צינורות מזגן באגר פיאט היטאצ'י

חלקי חילוף של מזגן באגר פיאט היטאצ'י

מפוח קבינה באגר פיאט היטאצ'י

מאוורר חיצוני לבאגר פיאט היטאצ'י

מייבש לבאגר פיאט היטאצ'י

מדחס מזגן לבאגר פיאט היטאצ'י

מאייד לבאגר פיאט היטאצ'י

מעבה לבאגר פיאט היטאצ'י

מזגן לבאגר פיאט היטאצ'י

 

באגר וולוו

תיקון מזגן בבאגר וולוו

תיקון מדחס מזגן בבאגר וולוו

תיקון (הלחמה) רדיאטורים בבאגר וולוו

תיקון מאייד בבאגר וולוו

סקירת מערכת מיזוג אוויר בבאגר וולוו  

חיפוס נזילות במזגן של באגר וולוו

מילוי גז במזגן של באגר וולוו

החלפת מדחס מזגן בבאגר וולוו   פירוק – הרכבה

החלפת מעבה באגר וולוו

החלפת מאייד באגר וולוו

החלפת שסתום באגר וולוו

החלפת מייבש מסנן באגר וולוו

תיקון צינורות מזגן באגר וולוו

חלקי חילוף של מזגן באגר וולוו

מפוח קבינה לבאגר וולוו

מאוורר חיצוני לבאגר וולוו

מייבש לבאגר וולוו

מדחס מזגן לבאגר וולוו

מאייד לבאגר וולוו

מעבה לבאגר וולוו

מזגן לבאגר וולוו 

 

330C באגר

330C תיקון מזגן בבאגר

330C תיקון מדחס מזגן בבאגר

330C תיקון (הלחמה) רדיאטורים בבאגר

330C תיקון מאייד מזגן בבאגר

330C סקירת מערכת מיזוג אוויר בבאגר

330C חיפוס נזילות במזגן של באגר

330C מילוי גז במזגן של באגר

 פירוק – הרכבה 330C החלפת מדחס מזגן בבאגר

330C החלפת מעבה באגר

330C החלפת מאייד באגר

330C החלפת שסתום באגר

330C החלפת מייבש מסנן באגר

330C תיקון צינורות מזגן באגר

330C חלקי חילוף של מזגן באגר

330C מפוח קבינה לבאגר

330C מאוורר חיצוני לבאגר

330C מייבש לבאגר

330C מדחס מזגן לבאגר

330C מאייד לבאגר

330C מעבה לבאגר

330C מזגן  לבאגר

 

באגר פיאט 355 קפולטו

תיקון מזגן בבאגר פיאט 355 קפולטו

תיקון מדחס מזגן באגר פיאט 355 קפולטו

תיקון (הלחמה) רדיאטורים באגר פיאט 355 קפולטו

תיקון מאייד באגר פיאט 355 קפולטו

סקירת מערכת מיזוג אוויר באגר פיאט 355 קפולטו

חיפוס נזילות במזגן של באגר פיאט 355 קפולטו

מילוי גז במזגן של באגר פיאט 355 קפולטו

החלפת מדחס מזגן בבאגר פיאט 355 קפולטו   פירוק – הרכבה

החלפת מעבה באגר פיאט 355 קפולטו

החלפת מאייד באגר פיאט 355 קפולטו

החלפת שסתום באגר פיאט 355 קפולטו

החלפת מייבש מסנן באגר פיאט 355 קפולטו

תיקון צינורות מזגן לבאגר פיאט 355 קפולטו

חלקי חילוף של מזגן באגר פיאט 355 קפולטו 

מפוח קבינה לבאגר פיאט 355 קפולטו

מאוורר חיצוני לבאגר פיאט 355 קפולטו

מייבש לבאגר פיאט 355 קפולטו

מדחס מזגן לבאגר פיאט 355 קפולטו

מאייד לבאגר פיאט 355 קפולטו

מעבה לבאגר פיאט 355 קפולטו

מזגן לבאגר פיאט 355 קפולטו 

 

באגר פיאט קובלקו 455

תיקון מזגן בבאגר פיאט קובלקו 455

תיקון מדחס מזגן בבאגר פיאט קובלקו 455

תיקון (הלחמה) רדיאטורים בבאגר פיאט קובלקו 455

תיקון מאייד בבאגר פיאט קובלקו 455

סקירת מערכת מיזוג אוויר בבאגר פיאט קובלקו 455

חיפוס נזילות במזגן של בבאגר פיאט קובלקו 455

מילוי גז במזגן של בבאגר פיאט קובלקו 455

החלפת מדחס מזגן בבבאגר פיאט קובלקו 455   פירוק – הרכבה

החלפת מעבה בבאגר פיאט קובלקו 455

החלפת מאייד בבאגר פיאט קובלקו 455

החלפת שסתום בבאגר פיאט קובלקו 455

החלפת מייבש מסנן בבאגר פיאט קובלקו 455

תיקון צינורות מזגן בבאגר פיאט קובלקו 455

חלקי חילוף של מזגן לבאגר פיאט קובלקו 455

מפוח קבינה לבאגר פיאט קובלקו 455 

מאוורר חיצוני לבאגר פיאט קובלקו 455

מייבש לבאגר פיאט קובלקו 455

מדחס מזגן לבאגר פיאט קובלקו 455

מאייד לבאגר פיאט קובלקו 455

מעבה לבאגר פיאט קובלקו 455

מזגן לבאגר פיאט קובלקו 455 

 

JCB באגר גלגלים

JCB תיקון מזגן בבאגר גלגלים

JCB תיקון מדחס מזגן בבאגר גלגלים

JCB תיקון (הלחמה) רדיאטורים בבאגר גלגלים

JCB תיקון מאייד בבאגר גלגלים

JCB סקירת מערכת מיזוג אוויר בבאגר גלגלים

JCB חיפוס נזילות במזגן של בבאגר גלגלים

JCB מילוי גז במזגן של בבאגר גלגלים

 פירוק – הרכבה JCB החלפת מדחס מזגן בבבאגר גלגלים

 JCB החלפת מעבה בבאגר גלגלים

JCB החלפת מאייד בבאגר גלגלים

JCB החלפת שסתום בבאגר גלגלים

JCB החלפת מייבש מסנן בבאגר גלגלים

JCB תיקון צינורות מזגן בבאגר גלגלים

JCB חלקי חילוף של מזגן לבאגר גלגלים

JCB מפוח קבינה לבאגר גלגלים

JCB מאוורר חיצוני לבאגר גלגלים

JCB מייבש לבאגר גלגלים

JCB מדחס מזגן לבאגר גלגלים

JCB מאייד לבאגר גלגלים

JCB מעבה לבאגר גלגלים

JCB מזגן לבאגר גלגלים

 

באגר וולוו 290

תיקון מזגן בבאגר וולוו 290

תיקון מדחס מזגן באגר וולוו 290

תיקון (הלחמה) רדיאטורים באגר וולוו 290

תיקון מאייד בבאגר וולוו 290

סקירת מערכת מיזוג אוויר בבאגר וולוו 290

חיפוס נזילות במזגן של באגר וולוו 290

מילוי גז במזגן של בבאגר וולוו 290

החלפת מדחס מזגן בבאגר וולוו 290   פירוק – הרכבה

החלפת מעבה בבאגר וולוו 290

החלפת מאייד באגר וולוו 290

החלפת שסתום באגר וולוו 290

החלפת מייבש מסנן באגר וולוו 290

תיקון צינורות מזגן בבאגר וולוו 290

חלקי חילוף של מזגן לבאגר וולוו 290

מפוח קבינה לבאגר וולוו 290

מאוורר חיצוני לבאגר וולוו 290

מייבש לבאגר וולוו 290

מדחס מזגן לבאגר וולוו 290

מאייד לבאגר וולוו 290

מעבה לבאגר וולוו 290

מזגן לבאגר וולוו 290

 

באגר ג' סי בי 290

תיקון מזגן בבאגר ג' סי בי 290

תיקון מדחס מזגן באגר ג' סי בי 290

תיקון (הלחמה) רדיאטורים באגר ג' סי בי 290

תיקון מאייד באגר ג' סי בי 290

סקירת מערכת מיזוג אוויר באגר ג' סי בי 290

חיפוס נזילות במזגן של באגר ג' סי בי 290

מילוי גז במזגן של באגר ג' סי בי 290

החלפת מדחס מזגן בבאגר ג' סי בי 290   פירוק – הרכבה

החלפת מעבה באגר ג' סי בי 290

החלפת מאייד באגר ג' סי בי 290

החלפת שסתום באגר ג' סי בי 290

החלפת מייבש מסנן באגר ג' סי בי 290

תיקון צינורות מזגן באגר ג' סי בי 290

חלקי חילוף של מזגן באגר ג' סי בי 290

מפוח קבינה לבאגר ג' סי בי 290

מאוורר חיצוני לבאגר ג' סי בי 290

מייבש לבאגר ג' סי בי 290

מדחס מזגן לבאגר ג' סי בי 290

מאייד לבאגר ג' סי בי 290

מעבה לבאגר ג' סי בי 290

מזגן לבאגר ג' סי בי 290 

 

JCB באגר

JCB תיקון מזגן בבאגר

JCB תיקון מדחס מזגן בבאגר

JCB תיקון (הלחמה) רדיאטורים בבאגר

JCB תיקון מאייד בבאגר

JCB סקירת מערכת מיזוג אוויר בבאגר

JCB חיפוס נזילות במזגן של באגר

JCB מילוי גז במזגן של באגר

 פירוק – הרכבה JCB החלפת מדחס מזגן בבבאגר

JCB החלפת מעבה באגר

JCB החלפת מאייד באגר

JCB החלפת שסתום באגר

JCB החלפת מייבש מסנן באגר

JCB תיקון צינורות מזגן באגר

JCB חלקי חילוף של מזגן לבאגר

JCB מפוח קבינה לבאגר

JCB מאוורר חיצוני לבאגר

JCB מייבש לבאגר

JCB מדחס מזגן לבאגר

JCB מאייד לבאגר

JCB מעבה לבאגר

JCB מזגן  לבאגר

 

באגר היטאצ'י

תיקון מזגן בבאגר היטאצ'י

תיקון מדחס מזגן באגר היטאצ'י

תיקון (הלחמה) רדיאטורים באגר היטאצ'י

תיקון מאייד באגר היטאצ'י

סקירת מערכת מיזוג אוויר באגר היטאצ'י

חיפוס נזילות במזגן של באגר היטאצ'י

מילוי גז במזגן של באגר היטאצ'י

החלפת מדחס מזגן בבאגר היטאצ'י   פירוק – הרכבה

החלפת מעבה באגר היטאצ'י

החלפת מאייד באגר היטאצ'י

החלפת שסתום באגר היטאצ'י

החלפת מייבש מסנן באגר היטאצ'י

תיקון צינורות מזגן באגר היטאצ'י

חלקי חילוף של מזגן באגר היטאצ'י

מפוח קבינה לבאגר היטאצ'י

מאוורר חיצוני לבאגר היטאצ'י

מייבש לבאגר היטאצ'י

מדחס מזגן לבאגר היטאצ'י

מאייד לבאגר היטאצ'י

מעבה לבאגר היטאצ'י

מזגן לבאגר היטאצ'י 

 

באגר דוסן

תיקון מזגן בבאגר דוסן

תיקון מדחס מזגן באגר דוסן

תיקון (הלחמה) רדיאטורים באגר דוסן

תיקון מאייד באגר דוסן

סקירת מערכת מיזוג אוויר באגר דוסן

חיפוס נזילות במזגן של באגר דוסן

מילוי גז במזגן של באגר דוסן

החלפת מדחס מזגן בבאגר דוסן   פירוק – הרכבה

החלפת מעבה באגר דוסן

החלפת מאייד באגר דוסן

החלפת שסתום באגר דוסן

החלפת מייבש מסנן באגר דוסן

תיקון צינורות מזגן באגר דוסן

חלקי חילוף של מזגן באגר דוסן

מפוח קבינה לבאגר דוסן

מאוורר חיצוני לבאגר דוסן

מייבש לבאגר דוסן

מדחס מזגן לבאגר דוסן

מאייד לבאגר דוסן

מעבה לבאגר דוסן

מזגן לבאגר דוסן

 

230C באגר

230C בבאגר  תיקון מזגן

230Cבבאגר  תיקון מדחס מזגן

230Cבבאגר  תיקון (הלחמה) רדיאטורים

230Cבבאגר  תיקון מאייד

230Cבבאגר  סקירת מערכת מיזוג אוויר

230Cבבאגר  חיפוס נזילות במזגן של

230Cבבאגר  מילוי גז במזגן של

 פירוק – הרכבה  230Cהחלפת מדחס מזגן בבאגר

230C החלפת מעבה בבאגר

230C החלפת מאייד בבאגר

230C החלפת שסתום בבאגר

230C החלפת מייבש מסנן בבאגר

230C תיקון צינורות מזגן בבאגר

230C חלקי חילוף של מזגן לבאגר

230C מפוח קבינה לבאגר

230C מאוורר חיצוני לבאגר

230C מייבש לבאגר

230C מדחס מזגן לבאגר

230C מאייד לבאגר

230C מעבה לבאגר

230C מזגן לבאגר

 

באגר היטאצ'י 350

תיקון מזגן בבאגר היטאצ'י 350

תיקון מדחס מזגן באגר היטאצ'י 350

תיקון (הלחמה) רדיאטורים באגר היטאצ'י 350

תיקון מאייד באגר היטאצ'י 350

סקירת מערכת מיזוג אוויר באגר היטאצ'י 350

חיפוס נזילות במזגן של באגר היטאצ'י 350

מילוי גז במזגן של באגר היטאצ'י 350

החלפת מדחס מזגן בבאגר היטאצ'י 350   פירוק – הרכבה

החלפת מעבה באגר היטאצ'י 350

החלפת מאייד באגר היטאצ'י 350

החלפת שסתום באגר היטאצ'י 350

החלפת מייבש מסנן באגר היטאצ'י 350

תיקון צינורות מזגן באגר היטאצ'י 350

חלקי חילוף של מזגן לבאגר היטאצ'י 350

מפוח קבינה לבאגר היטאצ'י 350

מאוורר חיצוני לבאגר היטאצ'י 350

מייבש לבאגר היטאצ'י 350

מדחס מזגן לבאגר היטאצ'י 350

מאייד לבאגר היטאצ'י 350

מעבה לבאגר היטאצ'י 350

מזגן לבאגר היטאצ'י 350 

 

באגר ליו גונג

תיקון מזגן בבאגר ליו גונג

תיקון מדחס מזגן באגר ליו גונג

תיקון (הלחמה) רדיאטורים באגר ליו גונג

תיקון מאייד באגר ליו גונג

סקירת מערכת מיזוג אוויר באגר ליו גונג

חיפוס נזילות במזגן של באגר ליו גונג

מילוי גז במזגן של באגר ליו גונג

החלפת מדחס מזגן בבאגר ליו גונג   פירוק – הרכבה

החלפת מעבה באגר ליו גונג

החלפת מאייד באגר ליו גונג

החלפת שסתום באגר ליו גונג

החלפת מייבש מסנן באגר ליו גונג

תיקון צינורות מזגן באגר ליו גונג

חלקי חילוף של מזגן לבאגר ליו גונג

מפוח קבינה לבאגר ליו גונג

מאוורר חיצוני לבאגר ליו גונג

מייבש לבאגר ליו גונג

מדחס מזגן לבאגר ליו גונג

מאייד לבאגר ליו גונג

מעבה לבאגר ליו גונג

מזגן לבאגר ליו גונג 

 

  LS231 באגר יונדאי

LS231תיקון מזגן באגר יונדאי

LS231 תיקון מדחס מזגן באגר יונדאי

LS231 תיקון (הלחמה) רדיאטורים באגר יונדאי

LS231 תיקון מאייד באגר יונדאי

LS231 סקירת מערכת מיזוג אוויר באגר יונדאי

LS231 חיפוס נזילות במזגן של באגר יונדאי

LS231 מילוי גז במזגן של באגר יונדאי

 פירוק – הרכבה LS231 החלפת מדחס מזגן באגר יונדאי

  LS231 החלפת מעבה באגר יונדאי

  LS231 החלפת מאייד באגר יונדאי

LS231 החלפת שסתום באגר יונדאי

LS231 החלפת מייבש מסנן באגר יונדאי

LS231 תיקון צינורות מזגן באגר יונדאי

LS231 חלקי חילוף של מזגן באגר יונדאי

LS231 מפוח קבינה באגר יונדאי

LS231 מאוורר חיצוני לבאגר יונדאי

LS231 מייבש לבאגר יונדאי

LS231 מדחס מזגן לבאגר יונדאי

LS231 מאייד לבאגר יונדאי

LS231 מעבה לבאגר יונדאי

LS231 מזגן לבאגר יונדאי

 

באגר וולוו 360

תיקון מזגן בבאגר וולוו 360

תיקון מדחס מזגן באגר וולוו 360

תיקון (הלחמה) רדיאטורים באגר וולוו 360

תיקון מאייד באגר וולוו 360

סקירת מערכת מיזוג אוויר באגר וולוו 360

חיפוס נזילות במזגן של באגר וולוו 360

מילוי גז במזגן של באגר וולוו 360

החלפת מדחס מזגן בבאגר וולוו 360   פירוק – הרכבה

החלפת מעבה באגר וולוו 360

החלפת מאייד באגר וולוו 360

החלפת שסתום באגר וולוו 360

החלפת מייבש מסנן באגר וולוו 360

תיקון צינורות מזגן באגר וולוו 360

חלקי חילוף של מזגן לבאגר וולוו 360

מפוח קבינה לבאגר וולוו 360  

מאוורר חיצוני לבאגר וולוו 360  

מייבש לבאגר וולוו 360

מדחס מזגן לבאגר וולוו 360

מאייד לבאגר וולוו 360

מעבה לבאגר וולוו 360

מזגן לבאגר וולוו 360   

 

JCB 330 באגר

JCB 330תיקון מזגן בבאגר

JCB 330 תיקון מדחס מזגן בבאגר

JCB 330 תיקון (הלחמה) רדיאטורים בבאגר

JCB 330 תיקון מאייד בבאגר

JCB 330 סקירת מערכת מיזוג אוויר בבאגר

JCB 330 חיפוס נזילות במזגן של באגר

JCB 330 מילוי גז במזגן של באגר

 פירוק – הרכבה JCB 330החלפת מדחס מזגן בבאגר

 JCB 330החלפת מעבה באגר

JCB 330החלפת מאייד באגר

JCB 330החלפת שסתום באגר

JCB 330החלפת מייבש מסנן באגר

JCB 330תיקון צינורות מזגן באגר

JCB 330חלקי חילוף של מזגן לבאגר

JCB 330מפוח קבינה לבאגר

JCB 330מאוורר חיצוני לבאגר

JCB 330מייבש לבאגר

JCB 330 מדחס מזגן לבאגר

JCB 330 מאייד מזגן לבאגר

JCB 330 מעבה מזגן לבאגר

JCB 330 מזגן באגר 

        

נייד 050-6474771 אלכסיי