תיקונים בכל רמה של מורכבות עבור מערכות מיזוג אוויר המותקנות ברכב כבד

 

בבובקט

תיקון מזגן בבובקט

תיקון מדחס מזגן בובקט

תיקון (הלחמה) רדיאטורים בובקט

תיקון מאייד בובקט

סקירת מערכת מיזוג אוויר בובקט

חיפוס נזילות במזגן של בובקט

מילוי גז במזגן של בובקט

החלפת מדחס מזגן בבובקט   פירוק – הרכבה

החלפת מעבה בובקט

החלפת מאייד בובקט

החלפת שסתום בובקט

החלפת מייבש מסנן בובקט

תיקון צינורות מזגן בובקט

חלקי חילוף של מזגן בובקט

מפוח קבינה בובקט

מאוורר חיצוני בובקט

מייבש בובקט

מדחס מזגן בובקט

מאייד בובקט

מעבה בובקט

מזגן בובקט

 

S510 בובקט

S510 תיקון מזגן בבובקט

S510 תיקון מדחס מזגן בבובקט

S510 תיקון (הלחמה) רדיאטורים בבובקט

S510 תיקון מאייד בבובקט

S510 סקירת מערכת מיזוג אוויר בבובקט

S510 חיפוס נזילות במזגן של בובקט

S510 מילוי גז במזגן של בובקט

 פירוק – הרכבה S510 החלפת מדחס מזגן בבובקט

S510 החלפת מעבה בובקט

S510 החלפת מאייד בובקט

S510 החלפת שסתום בובקט

S510 החלפת מייבש מסנן בובקט

S510 תיקון צינורות מזגן בובקט

S510 חלקי חילוף של מזגן בובקט

S510 מפוח קבינה בובקט

S510 מאוורר חיצוני בובקט

S510 מייבש בובקט

S510 מדחס מזגן בובקט

S510 מאייד בובקט

S510 מעבה בובקט

S510 מזגן  בובקט

 

בובקט 753

תיקון מזגן בבובקט 753

תיקון מדחס מזגן בובקט 753

תיקון (הלחמה) רדיאטורים בובקט 753

תיקון מאייד בובקט 753

סקירת מערכת מיזוג אוויר בובקט 753

חיפוס נזילות במזגן של בובקט 753

מילוי גז במזגן של בובקט 753

החלפת מדחס מזגן בבובקט 753   פירוק – הרכבה

החלפת מעבה בובקט 753

החלפת מאייד בובקט 753

החלפת שסתום בובקט 753

החלפת מייבש מסנן בובקט 753

תיקון צינורות מזגן בובקט 753

חלקי חילוף של מזגן בובקט 753

מפוח קבינה בובקט 753

מאוורר חיצוני בובקט 753

מייבש בובקט 753

מדחס מזגן בובקט 753

מאייד בובקט 753

מעבה בובקט 753

מזגן בובקט 753  

 

S130 בובקט

S130 תיקון מזגן בבובקט

S130 תיקון מדחס מזגן בבובקט

S130 תיקון (הלחמה) רדיאטורים בבובקט

S130 תיקון מאייד בבובקט

S130 סקירת מערכת מיזוג אוויר בבובקט

S130 חיפוס נזילות במזגן של בובקט

S130 מילוי גז במזגן של בובקט

 פירוק – הרכבה S130 החלפת מדחס מזגן בבובקט

 S130 החלפת מעבה בבובקט

S130 החלפת מאייד בבובקט

S130 החלפת שסתום בבובקט

S130 החלפת מייבש מסנן בבובקט

S130 תיקון צינורות מזגן בובקט

S130 חלקי חילוף של מזגן בובקט

S130 מפוח קבינה בובקט

S130 מאוורר חיצוני בובקט

S130 מייבש בובקט

S130 מדחס מזגן בובקט

S130 מאייד בובקט

S130 מעבה בובקט

S130 מזגן  בובקט

 

S150 בובקט

S150 תיקון מזגן בבובקט

S150 תיקון מדחס מזגן בבובקט

S150 תיקון (הלחמה) רדיאטורים בבובקט

S150 תיקון מאייד בבובקט

S150 סקירת מערכת מיזוג אוויר בבובקט

S150 חיפוס נזילות במזגן של בובקט

S150 מילוי גז במזגן של בובקט

 פירוק – הרכבה S150 החלפת מדחס מזגן בבובקט

 S150 החלפת מעבה בבובקט

S150 החלפת מאייד בבובקט

S150 החלפת שסתום בבובקט

S150 החלפת מייבש מסנן בבובקט

S150 תיקון צינורות מזגן בובקט

S150 חלקי חילוף של מזגן בובקט

S150 מפוח קבינה בובקט

S150 מאוורר חיצוני בובקט

S150 מייבש בובקט

S150 מדחס מזגן בובקט

S150 מאייד בובקט

S150 מעבה בובקט

S150 מזגן  בובקט

 

S160 בובקט

S160 תיקון מזגן בבובקט

S160 תיקון מדחס מזגן בבובקט

S160 תיקון (הלחמה) רדיאטורים בבובקט

S160 תיקון מאייד בבובקט

S160 סקירת מערכת מיזוג אוויר בבובקט

S160 חיפוס נזילות במזגן של בובקט

S160 מילוי גז במזגן של בובקט

 פירוק – הרכבה S160 החלפת מדחס מזגן בבובקט

 S160 החלפת מעבה בבובקט

S160 החלפת מאייד בבובקט

S160 החלפת שסתום בבובקט

S160 החלפת מייבש מסנן בבובקט

S160 תיקון צינורות מזגן בובקט

S160 חלקי חילוף של מזגן בובקט

S160 מפוח קבינה בובקט

S160 מאוורר חיצוני בובקט

S160 מייבש בובקט

S160 מדחס מזגן בובקט

S160 מאייד בובקט

S160 מעבה בובקט

S160 מזגן  בובקט

 

בובקט קייס 4102

תיקון מזגן בבובקט קייס 4102

תיקון מדחס מזגן בובקט קייס 4102

תיקון (הלחמה) רדיאטורים בובקט קייס 4102

תיקון מאייד בובקט קייס 4102

סקירת מערכת מיזוג אוויר בובקט קייס 4102

חיפוס נזילות במזגן של בובקט קייס 4102

מילוי גז במזגן של בובקט קייס 4102

החלפת מדחס מזגן בבובקט קייס 4102   פירוק – הרכבה

החלפת מעבה בובקט קייס 4102

החלפת מאייד בובקט קייס 4102

החלפת שסתום בובקט קייס 4102

החלפת מייבש מסנן בובקט קייס 4102

תיקון צינורות מזגן בובקט קייס 4102

חלקי חילוף של מזגן בובקט קייס 4102

מפוח קבינה בובקט קייס 4102

מאוורר חיצוני בובקט קייס 4102

מייבש בובקט קייס 4102

מדחס מזגן בובקט קייס 4102

מאייד בובקט קייס 4102

מעבה בובקט קייס 4102

מזגן בובקט קייס 4102  

 

בובקט גל 5640

תיקון מזגן בבובקט גל 5640

תיקון מדחס מזגן בובקט גל 5640

תיקון (הלחמה) רדיאטורים בובקט גל 5640

תיקון מאייד בובקט גל 5640

סקירת מערכת מיזוג אוויר בובקט גל 5640

חיפוס נזילות במזגן של בובקט גל 5640

מילוי גז במזגן של בובקט גל 5640

החלפת מדחס מזגן בבובקט גל 5640   פירוק – הרכבה

החלפת מעבה בובקט גל 5640

החלפת מאייד בובקט גל 5640

החלפת שסתום בובקט גל 5640

החלפת מייבש מסנן בובקט גל 5640

תיקון צינורות מזגן בובקט גל 5640

חלקי חילוף של מזגן בובקט גל 5640

מפוח קבינה בובקט גל 5640

מאוורר חיצוני בובקט גל 5640

מייבש בובקט גל 5640

מדחס מזגן בובקט גל 5640

מאייד בובקט גל 5640

מעבה בובקט גל 5640

מזגן בובקט גל 5640  

 

T40140 בובקט

T40140 תיקון מזגן בובקט

T40140 תיקון מדחס מזגן בובקט

T40140 תיקון (הלחמה) רדיאטורים בובקט

T40140 תיקון מאייד בובקט

T40140 סקירת מערכת מיזוג אוויר בובקט

T40140 חיפוס נזילות במזגן של בובקט

T40140 מילוי גז במזגן של בובקט

פירוק – הרכבה T40140 החלפת מדחס מזגן בבובקט

T40140 החלפת מעבה בובקט

T40140 החלפת מאייד בובקט

T40140 החלפת שסתום בובקט

T40140 החלפת מייבש מסנן בובקט

T40140 תיקון צינורות מזגן בובקט

T40140 חלקי חילוף של מזגן בובקט

T40140 מפוח קבינה בובקט

T40140 מאוורר חיצוני בובקט

T40140 מייבש בובקט

T40140 מדחס מזגן בובקט

T40140 מאייד בובקט

T40140 מעבה בובקט

T40140 מזגן בובקט

        

נייד 050-6474771 אלכסיי