תיקונים בכל רמה של מורכבות עבור מערכות מיזוג אוויר המותקנות ברכב כבד

 

תיקון מזגן במחפרון

תיקון מדחס מזגן מחפרון

תיקון (הלחמה) רדיאטורים

תיקון מאייד מחפרון

סקירת מערכת מיזוג אוויר מחפרון

חיפוס נזילות במזגן של מחפרון

מילוי גז במזגן של מחפרון

החלפת מדחס מזגן במחפרון   פירוק – הרכבה

החלפת מעבה מחפרון

החלפת מאייד מחפרון

החלפת שסתום מחפרון

החלפת מייבש מסנן מחפרון

תיקון צינורות מזגן מחפרון

חלקי חילוף של מזגן מחפרון

מפוח קבינה מחפרון

מאוורר חיצוני מחפרון

מייבש מחפרון

מדחס מזגן מחפרון

מאייד מחפרון

מעבה מחפרון

מזגן מחפרון 

 

תיקון מזגן במחפרון קייס

תיקון מדחס מזגן מחפרון קייס

תיקון (הלחמה) רדיאטורים מחפרון קייס

תיקון מאייד מחפרון קייס

סקירת מערכת מיזוג אוויר מחפרון קייס

חיפוס נזילות במזגן של מחפרון קייס

מילוי גז במזגן של מחפרון קייס

החלפת מדחס מזגן במחפרון קייס   פירוק – הרכבה

החלפת מעבה מחפרון קייס

החלפת מאייד מחפרון קייס

החלפת שסתום מחפרון קייס

החלפת מייבש מסנן מחפרון קייס

תיקון צינורות מזגן מחפרון קייס

חלקי חילוף של מזגן מחפרון קייס

מפוח קבינה מחפרון קייס

מאוורר חיצוני מחפרון קייס

מייבש מחפרון קייס

מדחס מזגן מחפרון קייס

מאייד מחפרון קייס

מעבה מחפרון קייס

מזגן מחפרון קייס 

 

תיקון מזגן במחפרון הידרומק

תיקון מדחס מזגן מחפרון הידרומק

תיקון (הלחמה) רדיאטורים מחפרון הידרומק

תיקון מאייד מחפרון הידרומק

סקירת מערכת מיזוג אוויר מחפרון הידרומק

חיפוס נזילות במזגן של מחפרון הידרומק

מילוי גז במזגן של מחפרון הידרומק

החלפת מדחס מזגן במחפרון הידרומק   פירוק – הרכבה

החלפת מעבה מחפרון הידרומק

החלפת מאייד מחפרון הידרומק

החלפת שסתום מחפרון הידרומק

החלפת מייבש מסנן מחפרון הידרומק

תיקון צינורות מזגן מחפרון הידרומק

חלקי חילוף של מזגן מחפרון הידרומק

מפוח קבינה מחפרון הידרומק

מאוורר חיצוני מחפרון הידרומק

מייבש מחפרון הידרומק

מדחס מזגן מחפרון הידרומק

מאייד מחפרון הידרומק

מעבה מחפרון הידרומק

מזגן מחפרון הידרומק

 

תיקון מזגן במחפרון פיאט היטאצ'י

תיקון מדחס מזגן מחפרון פיאט היטאצ'י

תיקון (הלחמה) רדיאטורים מחפרון פיאט היטאצ'י

תיקון מאייד מחפרון פיאט היטאצ'י

סקירת מערכת מיזוג אוויר מחפרון פיאט היטאצ'י

חיפוס נזילות במזגן של מחפרון פיאט היטאצ'י

מילוי גז במזגן של מחפרון פיאט היטאצ'י

החלפת מדחס מזגן במחפרון פיאט היטאצ'י   פירוק – הרכבה

החלפת מעבה מחפרון פיאט היטאצ'י

החלפת מאייד מחפרון פיאט היטאצ'י

החלפת שסתום מחפרון פיאט היטאצ'י

החלפת מייבש מסנן מחפרון פיאט היטאצ'י

תיקון צינורות מזגן מחפרון פיאט היטאצ'י

חלקי חילוף של מזגן מחפרון פיאט היטאצ'י

מפוח קבינה מחפרון פיאט היטאצ'י

מאוורר חיצוני מחפרון פיאט היטאצ'י

מייבש מחפרון פיאט היטאצ'י

מדחס מזגן מחפרון פיאט היטאצ'י

מאייד מחפרון פיאט היטאצ'י

מעבה מחפרון פיאט היטאצ'י

מזגן מחפרון פיאט היטאצ'י 

 

תיקון מזגן במחפרון קטרפילר

תיקון מדחס מזגן מחפרון קטרפילר

תיקון (הלחמה) רדיאטורים מחפרון קטרפילר

תיקון מאייד מחפרון קטרפילר

סקירת מערכת מיזוג אוויר מחפרון קטרפילר

חיפוס נזילות במזגן של מחפרון קטרפילר

מילוי גז במזגן של מחפרון קטרפילר

החלפת מדחס מזגן במחפרון קטרפילר   פירוק – הרכבה

החלפת מעבה מחפרון קטרפילר

החלפת מאייד מחפרון קטרפילר

החלפת שסתום מחפרון קטרפילר

החלפת מייבש מסנן מחפרון קטרפילר

תיקון צינורות מזגן מחפרון קטרפילר

חלקי חילוף של מזגן מחפרון קטרפילר

מפוח קבינה מחפרון קטרפילר

מאוורר חיצוני מחפרון קטרפילר

מייבש מחפרון קטרפילר

מדחס מזגן מחפרון קטרפילר

מאייד מחפרון קטרפילר

מעבה מחפרון קטרפילר

מזגן מחפרון קטרפילר

 

תיקון מזגן במחפרון טרקס

תיקון מדחס מזגן מחפרון טרקס

תיקון (הלחמה) רדיאטורים מחפרון טרקס

תיקון מאייד מחפרון טרקס

סקירת מערכת מיזוג אוויר מחפרון טרקס

חיפוס נזילות במזגן של מחפרון טרקס

מילוי גז במזגן של מחפרון טרקס

החלפת מדחס מזגן במחפרון טרקס   פירוק – הרכבה

החלפת מעבה מחפרון טרקס

החלפת מאייד מחפרון טרקס

החלפת שסתום מחפרון טרקס

החלפת מייבש מסנן מחפרון טרקס

תיקון צינורות מזגן מחפרון טרקס

חלקי חילוף של מזגן מחפרון טרקס

מפוח קבינה מחפרון טרקס

מאוורר חיצוני מחפרון טרקס

מייבש מחפרון טרקס

מדחס מזגן מחפרון טרקס

מאייד מחפרון טרקס

מעבה מחפרון טרקס

מזגן מחפרון טרקס 

 

JCB 3CX תיקון מזגן במחפרון

JCB 3CX תיקון מדחס מזגן במחפרון

JCB 3CX תיקון (הלחמה) רדיאטורים במחפרון

JCB 3CX תיקון מאייד במחפרון

JCB 3CX סקירת מערכת מיזוג אוויר במחפרון

JCB 3CX חיפוס נזילות במזגן של מחפרון

JCB 3CX מילוי גז במזגן של מחפרון

 פירוק – הרכבה JCB 3CX החלפת מדחס מזגן במחפרון

JCB 3CX החלפת מעבה במחפרון

JCB 3CX החלפת מאייד במחפרון

JCB 3CX החלפת שסתום במחפרון

JCB 3CX החלפת מייבש מסנן במחפרון

JCB 3CX תיקון צינורות מזגן במחפרון

JCB 3CX חלקי חילוף של מזגן מחפרון

JCB 3CX מפוח קבינה למחפרון

JCB 3CX מאוורר חיצוני למחפרון

JCB 3CX מייבש למחפרון

JCB 3CX מדחס מזגן למחפרון

JCB 3CX מאייד למחפרון

JCB 3CX מעבה למחפרון

JCB 3CX מזגן למחפרון

 

MST  תיקון מזגן במחפרון

MST  תיקון מדחס מזגן במחפרון

MST  תיקון (הלחמה) רדיאטורים במחפרון

MST  תיקון מאייד במחפרון

MST  סקירת מערכת מיזוג אוויר במחפרון

MST  חיפוס נזילות במזגן של במחפרון

MST  מילוי גז במזגן של מחפרון

 פירוק – הרכבה MST  החלפת מדחס מזגן במחפרון

MST  החלפת מעבה במחפרון

MST  החלפת מאייד במחפרון

MST  החלפת שסתום במחפרון

MST  החלפת מייבש מסנן במחפרון

MST  תיקון צינורות מזגן במחפרון

MST  חלקי חילוף של מזגן במחפרון

MST  מפוח קבינה במחפרון

MST  מאוורר חיצוני במחפרון

MST  מייבש בלמחפרון

MST  מדחס מזגן במחפרון

MST  מאייד במחפרון

MST  מעבה במחפרון

MST  מזגן במחפרון

 

JCB 3Xתיקון מזגן במחפרון

JCB 3X תיקון מדחס מזגן במחפרון

JCB 3X תיקון (הלחמה) רדיאטורים במחפרון

JCB 3X תיקון מאייד במחפרון

JCB 3X סקירת מערכת מיזוג אוויר במחפרון

JCB 3X חיפוס נזילות במזגן של מחפרון

JCB 3X מילוי גז במזגן של מחפרון

 פירוק – הרכבה JCB 3X החלפת מדחס מזגן במחפרון

JCB 3X החלפת מעבה במחפרון

JCB 3X החלפת מאייד במחפרון

JCB 3X החלפת שסתום במחפרון

JCB 3X החלפת מייבש מסנן במחפרון

JCB 3X תיקון צינורות מזגן במחפרון

JCB 3X חלקי חילוף של מזגן למחפרון

JCB 3Xמפוח קבינה למחפרון

JCB 3Xמאוורר חיצוני למחפרון

JCB 3Xמייבש למחפרון

JCB 3Xמדחס מזגן למחפרון

JCB 3Xמאייד למחפרון

JCB 3Xמעבה למחפרון

JCB 3Xמזגן למחפרון

 

JCB תיקון מזגן במחפרון

JCB תיקון מדחס מזגן במחפרון

JCB תיקון (הלחמה) רדיאטורים במחפרון

JCB סקירת מערכת מיזוג אוויר במחפרון

JCB חיפוס נזילות במזגן של מחפרון

JCB מילוי גז במזגן של מחפרון

 פירוק – הרכבה JCB החלפת מדחס מזגן במחפרון

JCB החלפת מעבה במחפרון

JCB החלפת מאייד במחפרון

JCB החלפת שסתום במחפרון

JCB החלפת מייבש מסנן במחפרון

JCB תיקון צינורות מזגן במחפרון

JCB חלקי חילוף של מזגן למחפרון

JCB מפוח קבינה למחפרון

JCB מאוורר חיצוני למחפרון

JCB מייבש למחפרון

JCB מדחס מזגן למחפרון

JCB מאייד למחפרון

JCB מעבה למחפרון

JCB מזגן למחפרון

 

תיקון מזגן ב מחפרון ג' סי בי

תיקון מדחס מזגן מחפרון ג' סי בי

תיקון (הלחמה) רדיאטורים מחפרון ג' סי בי

תיקון מאייד מחפרון ג' סי בי

סקירת מערכת מיזוג אוויר מחפרון ג' סי בי

חיפוס נזילות במזגן של מחפרון ג' סי בי

מילוי גז במזגן של מחפרון ג' סי בי

החלפת מדחס מזגן במחפרון ג' סי בי   פירוק – הרכבה

החלפת מעבה מחפרון ג' סי בי

החלפת מאייד מחפרון ג' סי בי

החלפת שסתום מחפרון ג' סי בי

החלפת מייבש מסנן מחפרון ג' סי בי

תיקון צינורות מזגן מחפרון ג' סי בי

חלקי חילוף של מזגן מחפרון ג' סי בי

מפוח קבינה מחפרון ג' סי בי

מאוורר חיצוני מחפרון ג' סי בי

מייבש מחפרון ג' סי בי

מדחס מזגן מחפרון ג' סי בי

מאייד מחפרון ג' סי בי

מעבה מחפרון ג' סי בי

מזגן מחפרון ג' סי בי 

 

SLE -580תיקון מזגן במחפרון קייס

SLE -580 תיקון מדחס מזגן במחפרון קייס

SLE -580 תיקון (הלחמה) רדיאטורים במחפרון קייס

SLE -580 תיקון מאייד במחפרון קייס

SLE -580 סקירת מערכת מיזוג אוויר במחפרון קייס

SLE -580 חיפוס נזילות במזגן של מחפרון קייס

SLE -580 מילוי גז במזגן של מחפרון קייס

 פירוק – הרכבה SLE -580 החלפת מדחס מזגן במחפרון קייס

SLE -580 החלפת מעבה במחפרון קייס

SLE -580 החלפת מאייד במחפרון קייס

SLE -580 החלפת שסתום במחפרון קייס

SLE -580 החלפת מייבש מסנן במחפרון קייס

SLE -580 תיקון צינורות מזגן במחפרון קייס

SLE -580 חלקי חילוף של מזגן למחפרון קייס

SLE -580 מפוח קבינה למחפרון קייס

SLE -580 מאוורר חיצוני למחפרון קייס

SLE -580 מייבש למחפרון קייס

SLE -580 מדחס מזגן למחפרון קייס

SLE -580 מאייד למחפרון קייס

SLE -580 מעבה למחפרון קייס

SLE -580 מזגן למחפרון קייס

        

נייד 050-6474771 אלכסיי