תיקונים בכל רמה של מורכבות עבור מערכות מיזוג אוויר המותקנות ברכב כבד

 

תיקון מזגן בשופל קטרפילר

תיקון מדחס מזגן שופל קטרפילר

תיקון (הלחמה) רדיאטורים שופל קטרפילר

תיקון מאייד שופל קטרפילר

סקירת מערכת מיזוג אוויר שופל קטרפילר

חיפוס נזילות במזגן של שופל קטרפילר

מילוי גז במזגן של שופל קטרפילר

החלפת מדחס מזגן בשופל קטרפילר   פירוק – הרכבה

החלפת מעבה שופל קטרפילר

החלפת מאייד שופל קטרפילר

החלפת שסתום שופל קטרפילר

החלפת מייבש מסנן שופל קטרפילר

תיקון צינורות מזגן שופל קטרפילר

חלקי חילוף של מזגן שופל קטרפילר

מפוח קבינה שופל קטרפילר

מאוורר חיצוני שופל קטרפילר

מייבש שופל קטרפילר

מדחס מזגן שופל קטרפילר

מאייד שופל קטרפילר

מעבה שופל קטרפילר

מזגן שופל קטרפילר 

 

950F שופל

950F תיקון מזגן בשופל

950F בשופל  תיקון מדחס מזגן

950F בשופל  תיקון (הלחמה) רדיאטורים

950F בשופל  תיקון מאייד

950F בשופל  סקירת מערכת מיזוג אוויר

950F שופל  חיפוס נזילות במזגן של

950F שופל  מילוי גז במזגן של

 950F שופל  החלפת מדחס מזגן

950F שופל  החלפת מעבה

950F שופל  החלפת מאייד

950F שופל  החלפת שסתום

950Fשופל  החלפת מייבש מסנן

950Fשופל  תיקון צינורות מזגן

950F שופל  חלקי חילוף של מזגן

950F שופל  מפוח קבינה

950F שופל  מאוורר חיצוני

950F שופל  מייבש

950Fשופל  מדחס מזגן

950Fשופל  מאייד

950Fשופל  מעבה

950Fשופל  מזגן 

 

966F תיקון מזגן בשופל

966F תיקון מדחס מזגן בשופל

966F תיקון (הלחמה) רדיאטורים בשופל

966F תיקון מאייד בשופל

966F סקירת מערכת מיזוג אוויר בשופל

966F חיפוס נזילות במזגן של שופל

966F מילוי גז במזגן של שופל

 פירוק – הרכבה  החלפת מדחס מזגן בשופל

966F החלפת מעבה שופל

966F החלפת מאייד שופל

966F החלפת שסתום שופל

966F החלפת מייבש מסנן שופל

966F תיקון צינורות מזגן שופל

966F חלקי חילוף של מזגן שופל

966F מפוח קבינה שופל

966F מאוורר חיצוני שופל

966F מייבש שופל

966F מדחס מזגן שופל

966F מאייד שופל

966F מעבה שופל

966F מזגן שופל

 

תיקון מזגן בשופל קייס 621

תיקון מדחס מזגן שופל קייס 621

תיקון (הלחמה) רדיאטורים שופל קייס 621

תיקון מאייד שופל קייס 621

סקירת מערכת מיזוג אוויר שופל קייס 621

חיפוס נזילות במזגן של שופל קייס 621

מילוי גז במזגן של שופל קייס 621

החלפת מדחס מזגן בשופל קייס 621   פירוק – הרכבה

החלפת מעבה שופל קייס 621

החלפת מאייד שופל קייס 621

החלפת שסתום שופל קייס 621

החלפת מייבש מסנן שופל קייס 621

תיקון צינורות מזגן שופל קייס 621

חלקי חילוף של מזגן שופל קייס 621

מפוח קבינה שופל קייס 621

מאוורר חיצוני שופל קייס 621

מייבש שופל קייס 621

מדחס מזגן שופל קייס 621

מאייד שופל קייס 621

מעבה שופל קייס 621

מזגן שופל קייס 621 

 

תיקון מזגן בשופל יונדאי

תיקון מדחס מזגן שופל יונדאי

תיקון (הלחמה) רדיאטורים שופל יונדאי

תיקון מאייד שופל יונדאי

סקירת מערכת מיזוג אוויר שופל יונדאי

חיפוס נזילות במזגן של שופל יונדאי

מילוי גז במזגן של שופל יונדאי

החלפת מדחס מזגן בשופל יונדאי   פירוק – הרכבה

החלפת מעבה שופל יונדאי

החלפת מאייד שופל יונדאי

החלפת שסתום שופל יונדאי

החלפת מייבש מסנן שופל יונדאי

תיקון צינורות מזגן שופל יונדאי

חלקי חילוף של מזגן שופל יונדאי

מפוח קבינה שופל יונדאי

מאוורר חיצוני שופל יונדאי

מייבש שופל יונדאי

מדחס מזגן שופל יונדאי

מאייד שופל יונדאי

מעבה שופל יונדאי

מזגן שופל יונדאי

 

K966תיקון מזגן בשופל

K966 תיקון (הלחמה) רדיאטורים בשופל

K966 תיקון מאייד בשופל

K966 סקירת מערכת מיזוג אוויר בשופל

K966 חיפוס נזילות במזגן של שופל

K966 מילוי גז במזגן של שופל

K966 החלפת מדחס מזגן בשופל

K966 החלפת מאייד בשופל

 פירוק – הרכבה K966תיקון מדחס מזגן בשופל

K966 החלפת מעבה בשופל

K966 החלפת שסתום בשופל

K966 החלפת מייבש מסנן בשופל

K966תיקון מדחס מזגן בשופל

K966 תיקון צינורות מזגן בשופל

K966 חלקי חילוף של מזגן בשופל

K966 מפוח קבינה לשופל

K966 מאוורר חיצוני לשופל

K966 מייבש לשופל

K966 מדחס מזגן לשופל

K966 מאייד לשופל

K966 מעבה לשופל

K966 מזגן  לשופל

 

 

תיקון מזגן בשופל זחל 963

תיקון מדחס מזגן שופל זחל 963

תיקון (הלחמה) רדיאטורים שופל זחל 963

תיקון מאייד שופל זחל 963

סקירת מערכת מיזוג אוויר שופל זחל 963

חיפוס נזילות במזגן של שופל זחל 963

מילוי גז במזגן של שופל זחל 963

החלפת מדחס מזגן בשופל זחל 963   פירוק – הרכבה

החלפת מעבה שופל זחל 963

החלפת מאייד שופל זחל 963

החלפת שסתום שופל זחל 963

החלפת מייבש מסנן שופל זחל 963

תיקון צינורות מזגן שופל זחל 963

חלקי חילוף של מזגן שופל זחל 963

מפוח קבינה שופל זחל 963

מאוורר חיצוני שופל זחל 963

מייבש שופל זחל 963

מדחס מזגן שופל זחל 963

מאייד שופל זחל 963

מעבה שופל זחל 963

מזגן שופל זחל 963

 

HL757-7A  תיקון מזגן בשופל יונדאי

HL757-7A  תיקון (הלחמה) רדיאטורים יונדאי

HL757-7A  תיקון מאייד יונדאי

HL757-7A  סקירת מערכת מיזוג אוויר יונדאי

HL757-7A  חיפוס נזילות במזגן של יונדאי

HL757-7A  מילוי גז במזגן של יונדאי

 פירוק – הרכבה HL757-7A  החלפת מדחס מזגן ביונדאי

HL757-7A  החלפת מעבה יונדאי

HL757-7A  החלפת מאייד יונדאי

HL757-7A  החלפת שסתום יונדאי

HL757-7A  החלפת מייבש מסנן יונדאי

HL757-7A  חלקי חילוף של מזגן יונדאי

HL757-7A  מפוח קבינה יונדאי

HL757-7A  מאוורר חיצוני יונדאי

HL757-7A  מייבש יונדאי

HL757-7A  מדחס מזגן יונדאי

HL757-7A  מאייד יונדאי

HL757-7A  מעבה יונדאי

HL757-7A מזגן יונדאי

 

F תיקון מזגן ב שופל 120

F תיקון (הלחמה) רדיאטורים שופל 120

F תיקון מדחס מזגן שופל 120

F תיקון מאייד שופל 120

F סקירת מערכת מיזוג אוויר שופל 120

F חיפוס נזילות במזגן של שופל 120

F מילוי גז במזגן של שופל 120

 פירוק – הרכבה F החלפת מדחס מזגן בשופל 120

F החלפת מעבה שופל 120

F החלפת מאייד שופל 120

F החלפת שסתום שופל 120

F החלפת מייבש מסנן שופל 120

F תיקון צינורות מזגן שופל 120

F חלקי חילוף של מזגן שופל 120

F מפוח קבינה שופל 120

F מאוורר חיצוני שופל 120

F מייבש שופל 120

F מדחס מזגן שופל 120

F מאייד שופל 120

F מעבה שופל 120

F מזגן שופל 120

 

  JCB 456תיקון מזגן בשופל

  JCB 456תיקון מדחס מזגן בשופל

JCB 456תיקון (הלחמה) רדיאטורים בשופל

JCB 456תיקון מאייד בשופל

JCB 456 סקירת מערכת מיזוג אוויר בשופל

JCB 456 חיפוס נזילות במזגן של שופל

JCB 456 מילוי גז במזגן של שופל

 פירוק – הרכבה JCB 456 החלפת מדחס מזגן בשופל

JCB 456 החלפת מעבה שופל

JCB 456 החלפת מאייד שופל

JCB 456 החלפת שסתום שופל

JCB 456 החלפת מייבש מסנן שופל

JCB 456 תיקון צינורות מזגן שופל

JCB 456 חלקי חילוף של מזגן שופל

JCB 456 מפוח קבינה שופל

JCB 456 מאוורר חיצוני שופל

  JCB 456 מייבש שופל

JCB 456 מדחס מזגן שופל

JCB 456 מאייד שופל

JCB 456 מעבה שופל

JCB 456 מזגן שופל

 

JCB 409 שופל ,JCB 426 שופל ,JCB תיקון מזגן בשופל

JCB 409 שופל ,JCB 426 שופל ,JCB תיקון מדחס מזגן בשופל

JCB 409 שופל ,JCB 426 שופל ,JCB תיקון (הלחמה) רדיאטורים בשופל

JCB 409 שופל ,JCB 426 שופל ,JCB תיקון מאייד בשופל

JCB 409 שופל ,JCB 426 שופל ,JCB סקירת מערכת מיזוג אוויר בשופל

JCB 409 שופל ,JCB 426 שופל ,JCB חיפוס נזילות במזגן של בשופל

JCB 409 שופל ,JCB 426 שופל ,JCB מילוי גז במזגן של בשופל

 פירוק – הרכבה JCB 409 שופל ,JCB 426 שופל ,JCB החלפת מדחס מזגן בשופל

JCB 409 שופל ,JCB 426 שופל ,JCB החלפת מעבה בשופל

JCB 409 שופל ,JCB 426 שופל ,JCB החלפת מאייד בשופל

JCB 409 שופל ,JCB 426 שופל ,JCB החלפת שסתום בשופל

JCB 409 שופל ,JCB 426 שופל ,JCB החלפת מייבש מסנן בשופל

JCB 409 שופל ,JCB 426 שופל ,JCB תיקון צינורות מזגן בשופל

JCB 409 שופל ,JCB 426 שופל ,JCB חלקי חילוף של מזגן  בשופל

JCB 409 שופל ,JCB 426 שופל ,JCB מפוח קבינה בשופל

JCB 409 שופל ,JCB 426 שופל ,JCB מאוורר חיצוני בשופל

JCB 409 שופל ,JCB 426 שופל ,JCB מייבש בשופל

JCB 409 שופל ,JCB 426 שופל ,JCB מאייד בשופל

JCB 409 שופל ,JCB 426 שופל ,JCB מעבה בשופל

JCB 409 שופל ,JCB 426 שופל ,JCB מזגן בשופל

 

 150G שופל ,F936 שופל ,CAT 938F  תיקון מזגן בשופל

150G שופל ,F936 שופל ,CAT 938F  תיקון מדחס מזגן בשופל

150G שופל ,F936 שופל ,CAT 938F  תיקון (הלחמה) רדיאטורים בשופל

150G שופל ,F936 שופל ,CAT 938F  תיקון מאייד בשופל

150G שופל ,F936 שופל ,CAT 938F  סקירת מערכת מיזוג אוויר בשופל

150G שופל ,F936 שופל ,CAT 938F  חיפוס נזילות במזגן של שופל

150G שופל ,F936 שופל ,CAT 938F  מילוי גז במזגן של שופל

 פירוק – הרכבה 150G שופל ,F936 שופל ,CAT 938F  החלפת מדחס מזגן בשופל

150G שופל ,F936 שופל ,CAT 938F  החלפת מעבה בשופל

150G שופל ,F936 שופל ,CAT 938F  החלפת מאייד בשופל

150G שופל ,F936 שופל ,CAT 938F  החלפת שסתום בשופל

150G שופל ,F936 שופל ,CAT 938F  החלפת מייבש מסנן בשופל

150G שופל ,F936 שופל ,CAT 938F  תיקון צינורות מזגן בשופל

150G שופל ,F936 שופל ,CAT 938F  חלקי חילוף של מזגן שופל

150G שופל ,F936 שופל ,CAT 938F  מפוח קבינה בשופל

150G שופל ,F936 שופל ,CAT 938F  מאוורר חיצוני בשופל

150G שופל ,F936 שופל ,CAT 938F  מייבש בשופל

150G שופל ,F936 שופל ,CAT 938F  מדחס מזגן שופל

150G שופל ,F936 שופל ,CAT 938F  מאייד שופל

150G שופל ,F936 שופל ,CAT 938F  מעבה שופל

150G שופל ,F936 שופל ,CAT 938F  מזגן שופל

 

 E821קייס  תיקון מזגן בשופל

E821קייס  תיקון מדחס מזגן בשופל

E821קייס  תיקון (הלחמה) רדיאטורים בשופל

E821קייס  תיקון מאייד בשופל

E821קייס  סקירת מערכת מיזוג אוויר בשופל

E821קייס  חיפוס נזילות במזגן של שופל

E821קייס  מילוי גז במזגן של בשופל

 פירוק – הרכבה E821קייס  החלפת מדחס מזגן בשופל

E821קייס  החלפת מעבה בשופל

E821קייס  החלפת מאייד בשופל

E821קייס  החלפת שסתום בשופל

E821קייס  החלפת מייבש מסנן בשופל

E821קייס  תיקון צינורות מזגן בשופל

E821קייס  חלקי חילוף של מזגן בשופל

E821קייס  מפוח קבינה לשופל

E821קייס  מאוורר חיצוני לשופל

E821קייס  מייבש לשופל

E821קייס  מדחס מזגן בשופל

E821קייס  מאיידלשופל

E821קייס  מעבה לשופל

E821קייס  מזגן לשופל

 

 L90E, L906, L120וולוו   תיקון מזגן בשופל

L90E, L906, L120וולוו   תיקון מדחס מזגן בשופל

L90E, L906, L120וולוו   תיקון (הלחמה) רדיאטורים בשופל

L90E, L906, L120וולוו   תיקון מאייד בשופל

L90E, L906, L120וולוו   סקירת מערכת מיזוג אוויר בשופל

L90E, L906, L120וולוו   חיפוס נזילות במזגן של שופל

L90E, L906, L120וולוו   מילוי גז במזגן של שופל

 פירוק – הרכבה L90E, L906, L120וולוו   החלפת מדחס מזגן בשופל

L90E, L906, L120וולוו   החלפת מעבה בשופל

L90E, L906, L120וולוו   החלפת מאייד בשופל

L90E, L906, L120וולוו   החלפת שסתום בשופל

L90E, L906, L120וולוו   החלפת מייבש מסנן בשופל

L90E, L906, L120וולוו   תיקון צינורות מזגן בשופל

L90E, L906, L120וולוו   חלקי חילוף של מזגן בשופל

L90E, L906, L120וולוו   מפוח קבינה בשופל

L90E, L906, L120וולוו   מאוורר חיצוני בשופל

L90E, L906, L120וולוו   מייבש לשופל

L90E, L906, L120וולוו   מדחס מזגן לשופל

L90E, L906, L120וולוו   מאייד בשופל

L90E, L906, L120וולוו   מעבה בשופל

L90E, L906, L120וולוו   מזגן בשופל

 

תיקון מזגן בשופל זחל קטרפילר

תיקון מדחס מזגן שופל זחל קטרפילר

תיקון (הלחמה) רדיאטורים שופל זחל קטרפילר

תיקון מאייד שופל זחל קטרפילר

סקירת מערכת מיזוג אוויר שופל זחל קטרפילר

חיפוס נזילות במזגן של שופל זחל קטרפילר

מילוי גז במזגן של שופל זחל קטרפילר

החלפת מדחס מזגן בשופל זחל קטרפילר   פירוק – הרכבה

החלפת מעבה שופל זחל קטרפילר

החלפת מאייד שופל זחל קטרפילר

החלפת שסתום שופל זחל קטרפילר

החלפת מייבש מסנן שופל זחל קטרפילר

תיקון צינורות מזגן שופל זחל קטרפילר

חלקי חילוף של מזגן שופל זחל קטרפילר

מפוח קבינה לשופל זחל קטרפילר

מאוורר חיצוני לשופל זחל קטרפילר

מייבש לשופל זחל קטרפילר

מדחס מזגן לשופל זחל קטרפילר

מאייד לשופל זחל קטרפילר

מעבה לשופל זחל קטרפילר

מזגן לשופל זחל קטרפילר 

 

תיקון מזגן בשופל ליגונג

תיקון מדחס מזגן שופל ליגונג

תיקון (הלחמה) רדיאטורים שופל ליגונג

תיקון מאייד שופל ליגונג

סקירת מערכת מיזוג אוויר שופל ליגונג

חיפוס נזילות במזגן של שופל ליגונג

מילוי גז במזגן של שופל ליגונג

החלפת מדחס מזגן בשופל ליגונג   פירוק – הרכבה

החלפת מעבה שופל ליגונג

החלפת מאייד שופל ליגונג

החלפת שסתום שופל ליגונג

החלפת מייבש מסנן שופל ליגונג

תיקון צינורות מזגן שופל ליגונג

חלקי חילוף של מזגן שופל ליגונג

מפוח קבינה שופל ליגונג

מאוורר חיצוני שופל ליגונג

מייבש שופל ליגונג

מדחס מזגן שופל ליגונג

מאייד שופל ליגונג

מעבה שופל ליגונג

מזגן שופל ליגונג 

 

תיקון מזגן בשופל פיאט קובלקו

תיקון מדחס מזגן שופל פיאט קובלקו

תיקון (הלחמה) רדיאטורים שופל פיאט קובלקו

תיקון מאייד שופל פיאט קובלקו

סקירת מערכת מיזוג אוויר שופל פיאט קובלקו

חיפוס נזילות במזגן של שופל פיאט קובלקו

מילוי גז במזגן של שופל פיאט קובלקו

החלפת מדחס מזגן בשופל פיאט קובלקו   פירוק – הרכבה

החלפת מעבה שופל פיאט קובלקו

החלפת מאייד שופל פיאט קובלקו

החלפת שסתום שופל פיאט קובלקו

החלפת מייבש מסנן שופל פיאט קובלקו

תיקון צינורות מזגן שופל פיאט קובלקו

חלקי חילוף של מזגן שופל פיאט קובלקו

מפוח קבינה שופל פיאט קובלקו

מאוורר חיצוני שופל פיאט קובלקו

מייבש שופל פיאט קובלקו

מדחס מזגן שופל פיאט קובלקו

מאייד שופל פיאט קובלקו

מעבה שופל פיאט קובלקו

מזגן שופל פיאט קובלקו

 

תיקון מזגן בשופל פיאט היטאצ'י

תיקון מדחס מזגן שופל פיאט היטאצ'י

תיקון (הלחמה) רדיאטורים שופל פיאט היטאצ'י

תיקון מאייד שופל פיאט היטאצ'י

סקירת מערכת מיזוג אוויר שופל פיאט היטאצ'י

חיפוס נזילות במזגן של שופל פיאט היטאצ'י

מילוי גז במזגן של שופל פיאט היטאצ'י

החלפת מדחס מזגן בשופל פיאט היטאצ'י   פירוק – הרכבה

החלפת מעבה שופל פיאט היטאצ'י

החלפת מאייד שופל פיאט היטאצ'י

החלפת שסתום שופל פיאט היטאצ'י

החלפת מייבש מסנן שופל פיאט היטאצ'י

תיקון צינורות מזגן שופל פיאט היטאצ'י

חלקי חילוף של מזגן שופל פיאט היטאצ'י

מפוח קבינה שופל פיאט היטאצ'י

מאוורר חיצוני שופל פיאט היטאצ'י

מייבש שופל פיאט היטאצ'י

מדחס מזגן שופל פיאט היטאצ'י

מאייד שופל פיאט היטאצ'י

מעבה שופל פיאט היטאצ'י

מזגן שופל פיאט היטאצ'י

        

נייד 050-6474771 אלכסיי